News

15 Feb 2017

Arctic Game Lab vill skapa en mer jämställd spelregion

De flesta i spelbranschen är män. Det här vill Arctic Game Lab ändra på. Fler tjejer i norra Norrlands spelregion är ett av målen de närmaste tre åren.

Sanna Hedlund har en viktig position inom Sverok, Sveriges största ungdomsförbund med över 100 000 medlemmar. Här är rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN en stor del av verksamheten. Sanna jobbar aktivt med att utveckla spelhobbyn i Västerbotten, bland annat att få politiker att förstå spelbranschen. Förutom rollen som regional föreningskonsulent är hon också samordnare för alla föreningskonsulenter i Sverige. Med en master i HR och examen i psykologi i bagaget ska hon nu jobba med inkludering och jämställdhet i Arctic Game Lab.
–Vi behöver få in fler tjejer i spelbranschen som nu är väldigt mansdominerad.

Sanna ska till exempel skapa mötesplatser såsom branschdagar, camps och game jams. 
–Vi kommer i höst att bjuda in alla tjejer på de tekniska programmen vid högskolorna i regionen till en branschdag. Och där kan spelbolag komma och visa att det är många som gärna vill anställa tjejer. Men även särskilda game jams för tjejer och transpersoner kommer ni att få se framöver. 

Ett av Sannas uppdrag nu är att utbilda spelbranschen i regionen i normkritik och hur vi kan tänka i dessa frågor. Att förändra en hel bransch kommer att ta tid, enligt Sanna.
–Det handlar mycket om att unga tjejers teknikintresse inte uppmuntras på samma sätt som killars. Det finns ett stort jobb att göra men jag tror att vi kommer att kunna få in fler tjejer i branschen under projekttiden. När andra pratar om spelregionen här uppe i norr vill jag att de ska känna ”där vill jag jobba!” Och det ska man känna oavsett sexuell läggning, kön eller etnicitet. Här ska vi ha en bra blandning. Jag vill att vi ska ha en image som nytänkande spelregion!