News

7 Jan 2020

Fem nya spelutbildningar har beviljats till regionen!

Fem nya YH-utbildningar med spelinriktning har blivit beviljade inom regionen, fyra av dem i Skellefteå och en i Boden, med uppstart höstterminen 2020.

Tack vare det breda stödet från regionens näringsliv, både inom spelindustrin som den traditionella industrin, så har ansökningarna gått igenom. Regionen blir nu ännu starkare inom spelklustret och kan både kompetensförsörja befintligt näringsliv och attrahera nya företag att starta upp och etablera sig här. 

–Vi är oerhört glada för dagens besked från Myndigheten för Yrkeshögshögskolan. Arctic Game Lab är norra Europas snabbast växande spelkluster och behovet av spelutbildningar är avgörande för branschens tillväxt. Idag firar vi, men sedan sätter vi igång med arbetet med att förbereda för utbildningarna som ska starta i augusti, säger Anja Palm, ordförande i Arctic Game Lab. 

Magnus Johansson, Goodbye Kansas Labs, har arbetat med Arctic Game Labs utbildningsfrågor under flera år och förklarar att de beviljade utbildningarna blir en viktig rekryteringsbas för hela Norr- och Västerbotten.

–Totalt sett innebär detta 200 nya studenter till Campus Skellefteå och 50 studenter i Boden, säger han.

I och med etableringen kommer Campus Skellefteå ha två utbildningar inom VFX (Visual effects), av totalt tre stycken i hela Sverige.

- VFX-utbildningar med den här nivån har global attraktionskraft så det känns lovande att vi nu har ett regionalt näringsliv som skriker efter kompetensen också, avslutar Magnus.

 

UTBILDNINGAR:

Boden: 

  • Mjukvarutestare

Skellefteå: 

  • Creative Product Manager - projektledare digitala upplevelser
  • Futuregames Utvecklare Mobila Plattformar
  • Interaktionsdesigner Mobila Plattformar
  • VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

 

OM ARCTIC GAME LAB:

Arctic Game Lab är ett gemensamt varumärke för spelindustrisatsningen inom Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden kommun. Från starten 2015 har Arctic Game Lab vuxit från fem till närmare 50 bolag med verksamhet inom dataspel.

 

LÄS MER:

Pressmeddelande från Myndigheten för Yrkeshögskolan

Lista på beviljade utbildningar