INNOVATION GAME

Innovation Game is a project aimed at stimulating the establishment of a sustainable innovative environment for game development and game-related businesses, through interaction and cooperation with partners within northern Norrland’s innovation system. Unfortunately, it is very limited geographically and the largest cluster is in Stockholm, which often is ranked as the best environment for game […]

FÖRSTUDIE OM SPELUTVECKLING OCH KREATIVA NODER PÅ LANDSBYGDEN

– LEADER-PROJEKT I SKELLEFTEÅ KOMMUN VÅREN 2017 BakgrundAtt bo och arbeta på landsbygden innebär för många hög livskvalitet. Då Skellefteå kommun har ett väl utbyggt fibernät finns möjligheten att arbeta digitalt med världen som marknad. För att stärka befintliga företagare på landsbygden samt öka attraktiviteten för nya företag att etablera sig utanför centralorterna behövs nya typer […]